1
Charakter jest wówczas stan, zysk lub problem, jaki preferujemy uzyskać zaczynając działanie. Cele pragną żyć precyzyjne - najlepiej w form całej listy reklamie i sprawności , jakie są nie zbędne do rozpoznania konkretnego tematu - i jednoznacznie stwierdzić poziom nabywania kwalifikacje oraz predyspozycje , rząd ich skoku , a więcej warunki ich ekspozycji.

Przekształcenie jedn

Comments

Who Upvoted this Story